Educació secundària obligatòria

Entenem que a l’Etapa Secundària formam als nostres alumnes de manera integral i personalitzada. Alumnes tolerants, innovadors, amb esperit crític, creatius, cooperativistes, arrelats a la nostra cultura, coneixedors d’altres cultures i oberts a un món multicultural.


Usam la tecnologia com una eina al servei de l’aprenentatge de la pedagogia i desenvolupament de les competències de l’alumne/a. Per aquest motiu s’implementen els Chromebooks des de 1r fins a 4t d’ESO.


Comptam amb la participació de la família en el marc de la intervenció educativa. Implicar-la i alhora acompanyar-la en la transició per les diferents etapes. Promoure la seva participació, oferir-li informació, facilitar el contacte i compartir objectius quan la situació ho requereixi.

Projectes de Salut

Volem establir un marc global comú per a les diferents actuacions en promoció de la salut en els nostres infants i joves.

Educació Emocional

Incloem l’educació emocional en la intervenció educativa, això vol dir que els equips educatius acompanyam els nostres infants i adolescents en el seu èxit educatiu.

Digital Leaders

Des del departament TIC sorgeix la creació d’un projecte d’Etapa: Els Digital Leaders. Té com a objectiu: Crear una xarxa d’alumnes col·laboradors com a suport al departament Tic del centre.

Robòtica/First Lego League

Des del centre hem estat participant els darrers anys a la First Lego League organitzada per la UIB.

Emprenedoria

Aquest projecte pretén que els grups que hi participin desenvolupin un producte creatiu que s’haurà de presentar davant un jurat format per persones del centre i per persones externes al mateix relacionades amb el món educatiu, empresarial i polític.

Internacionalització

Des del centre apostem per al model d’un alumnat innovador, creatiu, amb esperit crític i amb un total desenvolupament de les seves competències a través del seu procés d’aprenentatge. 

Oratòria

Una de les dimensions de la competència lingüística del nostre alumnat és l’expressió oral. Aprendre a parlar amb públic ajudarà al futur acadèmic i a la qualificació professional del nostre alumnat.

Desenvolupament sostenible

Dins el marc de l’Agenda 2030  els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) foren adoptats l’any 2015 per tal de posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones puguin gaudir de la pau i la prosperitat.

Treball per projectes

Posam en marxa projectes perquè adoptam una metodologia a les nostres programacions amb l’objectiu d’ajudar al nostre alumnat a organitzar el seu pensament afavorint la reflexió, la crítica, l’elaboració d’hipòtesis i la tasca investigadora.

Aquesta web utilitzem cookies tècniques o indispensables per a la prestació de serveis. Més informació a la nostra política de cookies.

Tanca