TÍTOL EN TÈCNIC SUPERIOR EN CONDICIONAMENT FÍSIC

Vols ajudar la gent a millorar la seva salut i el seu nivell de condició física?

T’interessa l’àmbit del fitness i del wellness?

T’apassiona el món de l’entrenament personal?

Aquest és el teu cicle. Aquests estudis et proporcionen la formació necessària per poder aconseguir el teu somni professional.

Requisits d’accès

Per poder accedir a la formació de Tècnic de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva cal que compliu un dels requisits següents:

 

El requisit acadèmic que permet l’accés directe és el títol de batxilllerat (LOGSE). També s’hi pot accedir directament en aquests casos:

• Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (cOU) o Preuniversitari (PrEU).

• Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o altre d’equivalent a efectes acadèmics.

• Estar en possessió d’una titulació universitària o una altra d’equivalent.

Pla d’estudis

A continuació podeu trobar el pla d’estudis del cicle formatiu de GS en Tècnic en Condicionament Físic. La durada del grau és de dos cursos, on al darrer trimestre del segon curs es fa la formació en centres de treball.

 

PRIMER CURS

Valoració de la condicio física i intervenció en accidents 190h

Habilitats socials 100h

Fitness en sala d’entrenament polivalent 250h

Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical 165h

Condicionament físic a l’aigua 165h

 

SEGON CURS

Actv. especialitzades de condicionament físic amb suport musical

Tècniques d’hidrocinèsia 120h

Control postural, benestar i manteniment funcional 170h

Formació i orientació professional 90h

Empresa i iniciativa emprenedora 60h

Projecte condicionament físic 40h

Formació en centres de treball 400h

Sortides professionals

Una vegada obtinguis el teu títol podràs treballar com a:

 

Entrenador/promotor d’activitats de condicionament físic tant sala polivalent com en el medi aquàtic

Entrenador/instructor d’activitats físiques amb suport musical

Entrenador personal

Instructor d’activitats físiques de wellness

Coordinador de centres de fitness i wellness