TÍTOL EN TÈCNIC EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Vols ser un professional de l’ensenyament de l’activitat física i l’esport? Vols dedicar-te a l’animació esportiva?

Amb aquest cicle formatiu aprendràs a:

Ensenyar diferents tipus d’esports: tennis, pàdel, futbol, natació, piragüisme, vela…

Dissenyar plans d’entrenament a diferents col·lectius i amb diferent material

Dinamitzar i animar grups en l’àmbit de l’oci i el temps lliure

Requisits d’accès

Per poder accedir a la formació de Tècnic de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva cal que compliu un dels requisits següents:

 

El requisit acadèmic que permet l’accés directe és el títol de batxilllerat (LOGSE). També s’hi pot accedir directament en aquests casos:

• Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (cOU) o Preuniversitari (PrEU).

• Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o altre d’equivalent a efectes acadèmics.

• Estar en possessió d’una titulació universitària o una altra d’equivalent.

Pla d’estudis

A continuació podeu trobar el pla d’estudis del cicle formatiu de GS en Tècnic en Educació i Animació socioesportiva. La durada del grau és de dos cursos, on al darrer trimestre del segon curs es fa la formació en centres de treball.

 

PRIMER CURS

Valoració de la condicio física i intervenció en accidents 190h

Dinamització grupal 105h

Jocs i activitats físiques i recreatives i d’animació turística 160h

Activitats físiques i esportives individuals (atletisme, natació,…) 160h

Activitats físiques i esportives amb implements (pàdel, tennis…) 130h

Metodologia de l’ensenyament d’activitats físiques esportives 125h

 

SEGON CURS

Oci i temps lliure 130h

Planificació de l’animació socioesportiva 40h

Activitats físiques i esportives per a la inclusió social 100h

Formació i orientació professional 90h

Empresa i iniciativa emprenedora 60h

Projecte animació esportiva 40h

Formació en centres de treball 400hSortides professionals

Una vegada obtinguis el teu títol podràs treballar en:

 

Promotor, animador i coordinador d’activitats físicoesportives.

  • Iniciador d’atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, futbol,natació, tennis i voleibol.
  • En empreses i entitats del sector: empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmpings, balnearis…), grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors, centres geriàtrics, federacions esportives, organismes públics d’esports, etc.