PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2N FP 2023-2024

Us volem informar que per demanar plaça al segon curs de GM concertat no s’ha de fer el tràmit telemàtic.

Els alumnes que han acabat 1r de grau mitjà, sempre que hi hagi places vacants, tenen la possibilitat de canviar de grup i passar a 2n curs al grup concertat.

Aquest procés serà voluntari i es durà a terme del dia 1 al dia 15 de juliol a la secretaria del centre. Acabat aquest termini, s’adjudicaran les places disponibles seguint els següents criteris:

  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin tots els mòduls de primer superats.
  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin un mòdul de primer no superat.
  • Nota mitjana més alta d’aquelles sol·licituds que tenguin dos mòduls de primer no superats.

Aquest procés es farà sempre seguint les recomanacions d’escolarització d’FP i tenint en compte que són ells els que adjudicaran la plaça en darrera instància.

No hi haurà llistes d’adjudicacions, sinó que s’avisarà personalment abans de dia 31 de juliol. En el moment de l’adjudicació de la plaça s’ha de pagar la matrícula.

*Aquest procés és igual per a tots els alumnes que han cursat 1r curs, independentment del centre de procedència.

54 thoughts on “PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2N FP 2023-2024

  1. На территории столице России купить аттестат – это практичный и оперативный метод достать нужный документ безо лишних хлопот. Большое количество фирм продают сервисы по производству и продаже дипломов различных образовательных учреждений – http://www.prema-diploms-srednee.com. Разнообразие свидетельств в столице России велик, включая бумаги о академическом и среднем образовании, документы, свидетельства техникумов и академий. Основной достоинство – возможность получить аттестат официальный документ, гарантирующий подлинность и высокое стандарт. Это предоставляет особая защита ото подделок и предоставляет возможность использовать свидетельство для различных нужд. Таким путем, покупка диплома в городе Москве становится достоверным и эффективным вариантом для тех, кто стремится к процветанию в трудовой деятельности.

  2. В Москве купить диплом – это комфортный и оперативный метод завершить нужный документ лишенный лишних хлопот. Множество организаций предоставляют сервисы по созданию и реализации дипломов разных образовательных учреждений – https://gruppa-diploms-srednee.com/. Выбор дипломов в столице России большой, включая бумаги о академическом и среднем профессиональной подготовке, документы, дипломы техникумов и вузов. Главное плюс – способность получить свидетельство подлинный документ, подтверждающий подлинность и высокое качество. Это гарантирует уникальная защита против подделки и предоставляет возможность использовать аттестат для различных нужд. Таким образом, заказ диплома в Москве является достоверным и оптимальным решением для тех, кто желает достичь процветанию в трудовой деятельности.

  3. This is amazing, you’ve done an exceptional job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for sharing such awesome content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

  4. Absolutely fantastic, you’ve done an outstanding job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this piece. I couldn’t resist expressing my gratitude for creating such amazing content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *